Rozšiřující seminář ADS 2 (NTIN108)

Rozšiřující seminář ADS 2 (NTIN108) se koná na MFF UK v zimním semestru akademického roku 2023/24

v úterý 10:40-12:10 v budově Malá strana, posluchárna S7

ve středu 17:20-18:50 v budově IMPAKT, posluchárna N6

Pro návštěvu semináře si dle vlastního výběru zvolte jeden z termínů (je možné jej v průběhu semestru měnit).

Zápočet bude udělen na konci semestru především za zaslání zprávy o Vaší práci s Algovizí, která může obsahovat například hodnocení jednotlivých probraných algoritmů (jejich přínos pro Vás, jak se Vám líbily, jak jsou zpracovány vizuálně i logicky), zprávy o nalezených chybách v programu, náměty na jeho vylepšení a podobně. Já z toho poznám, že jste s Algovizí pracovali (za to bude ten zápočet a často i dobrá známka ze zkoušky z ADS) a mně pomůžete Algovizi dále zlepšovat.

Vaše účast na semináři je potřebná k tomu, abyste byli schopni zprávu kvalitně zpracovat.

Přehled probraných témat:

Přednáška v úterý

Út 3. října 2023 Toky v sítích, Ford-Fulkersonův algoritmus

Út 10. října 2023 Dinitzův algoritmus, algoritmus 3 indů, Goldbergův algoritmus zatím bez důkazů

Út 17. října 2023 Goldbergův algoritmus (dokončení), diskrétní Fourierova transformace

Út 24. října 2023 diskrétní Fourierova transformace, algoritmus FFT, sčítání binárních čísel (začátek)

Út 31. října 2023 sčítání binárních čísel (dokončení)

Přednáška ve středu

St 4. října 2023 Toky v sítích, Ford-Fulkersonův algoritmus, Dinitzův algoritmus

St 11. října 2023 Algoritmus 3 indů, Goldbergův algoritmus

St 18. října 2023 diskrétní Fourierova transformace

St 25. října 2023 algoritmus rychlé Fourierovy transformace (FFT), sčítání binárních čísel (začátek)

St 1. listopadu 2023 sčítání binárních čísel (dokončení)