Korona algoritmů

Tato stránka přináší .mp4 audiovizuální průvodce pro algoritmy, nabízené v Algovizi. Přednášky jsou v češtině a byly nahrány částečně v dubnu 2020 poté, co čínské viry vtrhly do České Republiky a zabránily mi přímo se setkávat se studenty Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy a Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického a částečně na podzim 2020 při druhé vlně epidemie.

Soubor je stále velmi neúplný, kontrolujte prosím periodicky, co přibylo nového.

Úvod

Jméno souboru Velikost [MB] Trvání [min]
Spuštění algovize, ovladač a pseudokódy 26 22

Datové struktury

Binární vyhledávací stromy

Jméno souboru Velikost [MB] Trvání [min]
Binární vyhledávací stromy 59 34
AVL stromy 63 42
Červeno-černé stromy 45 37

B-strom

Jméno souboru Velikost [MB] Trvání [min]
B-strom 52 42

Standardní halda

Jméno souboru Velikost [MB] Trvání [min]
Standardní halda 49 37

Binomiální halda

Jméno souboru Velikost [MB] Trvání [min]
Binomiální halda 49 30

Fibonacciova halda

Jméno souboru Velikost [MB] Trvání [min]
Fibonacciova halda": stromy, jejich tvar a velikost/a> 40 39
Fibonacciova halda: operace 30 26
Fibonacciova halda: časová složitost 54 53

Grafové algoritmy

Extremální (nejkratší a kritické) cesty v grafech

Jméno souboru Velikost [MB] Trvání [min]
Extremální (nejkratší a kritické) cesty v acyklických orientovaných grafech 64 39
Dijkstrův algoritmus 103 67
Bellmann-Fordův algoritmus, část 1 118 68

Minimální kostra grafu

File name Size [MB] Time [min]
Minimální kostra neorientovaného hranově ohodnoceného grafu 62 65

Toky v sítích

Jméno souboru Velikost [MB] Trvání [min]
Toky v sítích: hladový algoritmus a algoritmus Forda a Fulkersona 85 55
Toky v sítích: Dinitzův algoritmus 99 50
Toky v sítích: Algoritmus 3 Indů (Malhotra, Kumar a Maheshwari) 92 42
Toky v sítích: Goldbergův algoritmus 54 27
Toky v sítích: Goldbergův algoritmus - složitost 98 42

Minimální řez v regulárním grafu s využitím spektrálních algoritmů

Jméno souboru Velikost [MB] Trvání [min]
Minimální řez v regulárním grafu (spektrální algoritmus) 55 34

Aritmetické algoritmy

Binární sčítání

Jméno souboru Velikost [MB] Trvání [min]
Binární sčítání (bloky) 79 33

Diskrétní Fourierova transformace (DFT)

Jméno souboru Velikost [MB] Trvání [min]
Diskrétní Fourierova transformace 164 65

Rychlá Fourierova transformace (FFT)

Jméno souboru Velikost [MB] Trvání [min]
Rychlá Fourierova transformace 67 31

Vyhledávání v textu

Algoritmy Knuth-Morris-Pratt a Aho-Corasicková

Jméno souboru Velikost [MB] Trvání [min]
Algoritmus Knuth-Morris-Pratt pro hledání řetězce v textu 135 74
Algoritmus Aho-Corasicková pro hledání řetězců v textu 51 31

Algoritmus Rabin-Karp

Jméno souboru Velikost [MB] Trvání [min]
Algoritmus Rabin-Karp 39 22