Korona Algoritmů

Tato stránka přináší .mp4 audiovizuální průvodce pro algoritmy nabízené v Algovizi. Přednášky jsou v češtině; část jich byla zaznamenána v dubnu 2020 poté, co čínský virus vtrhl do České republiky a znemožnil mi osobně se setkávat se studenty matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy a fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického. Druhá část přednášek následovala v další vlně covidu, kdy vysoké školy byly znovu zavřeny. Jak se Algovize vyvíjí, staré přednášky budou postupně nahrazovány novějšími a chybějící doplňovány, dívejte se sem občas na aktualizace.

Úvod

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Spuštění Algovize, řízení a pseudokódy. 25 22
bb
Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Exkurze do datového centra Škoda Auto 83 39

Datové struktury

Binární vyhledávací stromy

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Binární vyhledávací stromy 2.5.2020 59 34
AVL stromy 2.5.2020 63 42
Červeno-černé stromy 2.5.2020 45 37

B-stromy

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
B-stromy 5.5.2020 52 42

Standardní halda

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Standardní halda 4.5.2020 49 37

Binomiální halda

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Binomiální halda 4.5.2020 50 30

Fibonacciova halda

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Fibonacciova halda: stromy, jejich tvar a velikosti 6.5.2020 40 39
Fibonacciova halda: operace 6.5.2020 30 26
Fibonacciova halda: časová složitost 6.5.2020 54 53

Třídění

Bitonické třídění

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Bitonické třídění 21.11.2022 91 50

Grafové algoritmy

Extremální (nejkratší a kritické) cesty v grafech

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Nejkratší a kritické cesty v orientovaných acyklických grafech 6.5.2020 64 39
Dijkstrův algoritmus 8.5.2020 103 67
Bellmann-Fordův algoritmus (1) 9.5.2020 118 68

Minimální kostra grafu

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Minimální kostra orientovaného acyklického grafu 4.5.2020 62 65

Toky v sítích

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Toky v sítích: hladový algoritmus a algoritmus Ford-Fulkerson 26.10.2020 85 55
Toky v sítích: Dinitz algoritmus 6.11.2020 99 50
Toky v sítích: algoritmus autorů Malhotra, Kumar a Maheshwari11.11.2020 92 42
Toky v sítích: Goldbergův algoritmus 11.11.2020 54 27
Toky v sítích: Goldbergův algoritmus - složitost 23.11.2020 98 42

Spektrální algoritmus pro minimální řez v regulárním grafu

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Spektrální algoritmus pro minimální řez v regulárním grafu 28.4.2020 55 34

Aritmetické algoritmy

Binární sčítání

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Binární sčítání (bloky) 79 33

Diskrétní Fourierova Transformace (DFT)

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Diskrétní Fourierova Transformace 22.11.2020 164 65

Rychlá Fourierova Transformace (FFT)

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Rychlá Fourierova Transformace 28.04.2020 67 31

Geometrické algoritmy

Konvexní obal

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Konvexní obal 11.12.2022 49 38

Voroného diagram

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Voroného diagram 16.01.2023 103 83

Vyhledávání v textu

Algoritmy Knuth-Morris-Pratt a Aho-Corasick

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Algoritmus Knuth-Morris-Pratt 6.11.2022 133 68
Algoritmus Aho-Corasick 6.11.2022 54 31

Rabin-Karpův algoritmus

Jméno souboru Nahráno Velikost [MB] Trvání [min]
Rabin-Karpův algoritmus 11.10.2022 38 24

Kvantové počítání

Kvantové počítání

File name Created Size [MB] Time [min]
Kvantové počítání 1 19.12.2022 141 92
Kvantové počítání 2 3.2.2023 351 107