<head> <title> Algovize </title> </head> <body background = "./VoronoiCones.gif" > <a href="./index.html"> <img src="./english.gif"> </a> <a href="./indexCZ.html"> <img src="./czech.gif"> </a> <center><b> <font color=#FFFFFF size = 96> <p> &nbsp </p> <font size="+4"> Algovize </font> <p> <font size="+3"> Prochzka krajinou algoritmo</font> <p> <font size="+3"> PYipravil </font> <p> <font size="+3"> Ludk Ku era </font> </p> <a href="./Algovision/index.html"> <font color=#FFFFFF size="+3"> Vstupte prosm </font> </a> </p> <font color=#FFFFFF size="+1"> Velmi doporu uji vstoupit s provodcem, viz nsledujc dva odkazy. </p> Kniha "Algovize" je podrobn, esky psan, ale stara a nov javascriptov prochzky s n nejsou zcela v souladu.</p> Provodci jsou aktuln, ale hodn stru n a psan anglicky</p> </font> <a href="./AlgovizeKniha.pdf"> <font color=#FFFFFF size="+2"> Kniha "Algovize" (online pdf verze)</font> </a><p> <a href="./GuidesCZ.html"> <font color=#FFFFFF size="+2"> Provodci po prochzkch algoritmy (anglicky)</font> </a><p> </b></center> </b></center> <font color=#FFFFFF size="+1"> <p> Vzhledem ke stle pYsnjam bezpe nostnm opatYenm pro spouatn Java appleto v prohl~e ch star verze "Algovize", kter byla napsna v Jav, prakticky nejde spustit. <p> "Algovize" proto bude postupn pYepsna v JavaScriptu, kde tyto problmy nejsou (i za cenu mrnho zpomalen vizualizace, kter je naatst kompenzovno rostem rychlosti po ta o). <p> Zatm jsou k dispozici tyto prochzky (dokud nebude do JavaScriptu pYevedena cel Algovize, budou prochzky jen v angli tin): <p> Hledn Voronho rozdlen a Delaunayovy triangulace (v rovin - algoritmus Steva Fortuna) <p> Algoritmy pro s tn sel (Kogge-Stone, Ladner-Fisher, Brent-Kung, Han-Carlson) <p> Spektrln heuristika pro hledn minimlnho Yezu v regulrnm grafu <p> </font> </body>