Algovize

Procházka krajinou algoritmů

Připravil

Luděk Kučera

Vstupte prosím

Velmi doporučuji vstoupit s průvodcem, viz následující dva odkazy.

Kniha "Algovize" je podrobná, česky psaná, ale starší a nové javascriptové procházky s ní nejsou zcela v souladu.

Průvodci jsou aktuální, ale hodně struční a psaní anglicky

Kniha "Algovize" (online pdf verze)

Průvodci po procházkách algoritmy (anglicky)

Vzhledem ke stále přísnějším bezpečnostním opatřením pro spouštění Java appletů v prohlížečích stará verze "Algovize", která byla napsána v Javě, prakticky nejde spustit.

"Algovize" proto bude postupně přepsána v JavaScriptu, kde tyto problémy nejsou (i za cenu mírného zpomalení vizualizace, které je naštěstí kompenzováno růstem rychlosti počítačů).

Zatím jsou k dispozici tyto procházky (dokud nebude do JavaScriptu převedena celá Algovize, budou procházky jen v angličtině):

Hledání Voroného rozdělení a Delaunayovy triangulace (v rovině - algoritmus Steva Fortuna)

Algoritmy pro sčítání čísel (Kogge-Stone, Ladner-Fisher, Brent-Kung, Han-Carlson)

Spektrální heuristika pro hledání minimálního řezu v regulárním grafu