Průvodci krajinou algoritmů

Toky v sítích (pdf)

Minimální řez v grafu (Graph Min Cut) (pdf)

Sčítání binárních čísel (Addition) (pdf)

Diskretní Fourierova Transformace (pdf)

Fast Fourier Transform (pdf)

Konvexní obal (pdf)

Diagram Voroného (Voronoi Diagram) (pdf)

Rabin-Karpovo vyhledávání řetězců(pdf)