Informace o Algovizi

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

soubor vizualizací algoritmů Algovize (www.algovision.org/Algovision/index.html) pokrývá řadu algoritmů, které jsou probírány v rámci předmětu BI-AG1, který je na FIT ČVUT přednášen v zimním semestru pro studenty 2. ročníku bakalářského studia, konkrétně

Stromové datové struktury

Algoritmus Oblast v Algovizi Procházka algoritmem v Algovizi
Binární vyhledávací stromy (BVS) Datové struktury Binární vyhledávací strom
AVL-stromy (vyvážené BVS) Datové struktury AVL-strom
Standardní binární halda Datové struktury Binární halda
Binomiální halda Datové struktury Binomiální halda

Třídění (řazení) posloupností

Algoritmus Oblast v Algovizi Procházka algoritmem v Algovizi
Mergesort Třídění Mergesort
Quicksort Třídění Quicksort
Bubblesort Třídění Bubblesort

Grafové algoritmy

Algoritmus Oblast v Algovizi Procházka algoritmem v Algovizi
Nejkratší cesta v grafu (Dijkstra) Grafové algoritmy Extremální cesty
Nejkratší cesta v grafu (Bellman-Ford) Grafové algoritmy Extremální cesty
Kostra grafu Grafové algoritmy Kostra grafu

Kromě toho v Algovizi najdete další algoritmy, které výše uvedená témata rozšiřují, například červeno-černé stromy, což je jiný způsob vyvažování binárních vyhledávacích stromů, než je AVL, Fibonacciovu haldu a hledání mediánu posloupnosti a pak řadu dalších, složitějších algoritmů, z nichž některé jsou probírány v přednášce BI-AG2 nebo v některých speciálních přednáškách.

Vzhledem k tomu, že sice Algovize může studentům, zapsaným na BI-AG1 velmi usnadnit přípravu na zkoušku, ale i práci během semestru, ale je to rozsáhlý systém s ne zcela jednoduchým ovládáním, nabízím instruktáž o způsobech práce s Algovizí a o jejím obsahu dne 5. října 2021 od 14:30 do 15:15 v posluchárně T9:303. Instruktáž proběhne v rámci předmětu BI-AVI Algoritmy vizuálně, ale bude otevřena všem studentům FIT.

Instruktáž uvedená v předchozím odstavci již proběhla, ale pokud byste měli zájem o další instruktáž, napište prosím na email@algovision.org nebo email@ludekkucera.cz a můžeme se dohodnout na dalším termínu nebo na konání další instruktáže online.

PROSÍM - pokud budete s Algovizí častěji pracovat, posílejte mi laskavě nejen oznámení o chybách (ideálně s výpisem z webové konzole), ale především svoje hodnocení a náměty - jak Vám konkrétní procházka algoritmem pomohla, jak je zpracována a pod.

Upozorňuji na dosti rozsáhlou nápovědu, která je v Algovizi vždy k dispozici kliknutím na box označený "?".

S pozdravem

prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.

katedra teoretické informatiky FIT ČVUT

P.S. Pokud hodláte přijít 5.10. v 14:30 do T9:303, napište mi to prosím také na jednu z uvedených adres.