Průvodci krajinou algoritmů

Minimální řez v grafu (Graph Min Cut) (pdf)

Sčítání binárních čísel (Addition) (pdf)

Fast Fourier Transform (pdf)

Diagram Voroného (Voronoi Diagram) (pdf)